Aktualności O projekcie Rekrutacja Szkolenia i staże Kontakt


Rekrutacja do projektu przeprowadzona będzie według poniższych kroków:
 
1. Kompletne, poprawne wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego
dokument w Microsoft Word-DOC do pobrania TUTAJ DOC
lub Adobe Acrobat-PDF TUTAJ PDF
2. Weryfikacja warunków formalnych
3. Rozmowa rekrutacyjna - zaproponowanie właściwego szkolenia
4. Ostateczny wybór uczestników projektu
 
 

Osoby, które zakwalifikują się do udziału w projekcie, będą zobowiązane do:
- przedstawienia zaświadczenia o niepełnosprawności
- podpisania umowy
- podpisania deklaracji uczestnictwa
- podpisania regulaminu


 


 
 
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
 
Strona Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI