Aktualności O projekcie Rekrutacja Szkolenia i staże Kontakt


zaprasza Państwa do wzięcia udziału w projekcie:

Z niepełnosprawnością na rynku pracy

Na stronie projektu w poszczególnych zakładkach zawarte są szczegółowe informacje o projekcie, rekrutacja - dokumenty zgłoszeniowe, opisy szkoleń oraz inne, ważne informacje.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - Usługa pośrednictwa pracy (CPV 79611000-0)

 

Zapytanie ofertowe na usługę pośrednictwa pracy w ramach projektu „Z niepełnosprawnością na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całościowe zapytanie do pobrania TUTAJ (plik PDF)

Załączniki ofertowe do ściągnięcia jak niżej: (wszystkie pliki Worda)
Załącznik nr 1 – oferta TUTAJ
Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku występowania powiązań TUTAJ
Załącznik nr 3 - wykaz wykonanych usług TUTAJ
Załącznik nr 4 - wykaz osób TUTAJ

  Dodano dnia 2015-10-16
   
 

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę cateringową CPV 55.32.10.00

 

Fundacja Na Rzecz Integracji Zawodowej, Społecznej Oraz Rozwoju Przedsiębiorczości VIA oraz Fundacja na rzecz poprawy jakości życia OD-NOWA w związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Z niepełnosprawnością na rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Podziałania 6.1.1, składa zapytanie ofertowe na usługę cateringową wraz z dowozem pod wskazany adres, realizowaną:

  w Głubczycach dla 15 osób w okresie 4.05-30.06.2015- 435 zestawów obiadowych na ciepło wraz z pojemnikami lub z zastawą przeznaczoną do serwowania posiłków i 435 zestawów napojów (woda mineralna niegazowana-1litr, herbata-0,5 litra, kawa-0,5 litra) dostępne w sposób ciągły w godzinach szkolenia wraz z pojemnikami lub zastawą przeznaczoną do serwowania napojów.
  w Prudniku dla 15 w okresie 4.05-30.06.2015- 435 zestawów obiadowych na ciepło wraz z pojemnikami lub z zastawą przeznaczoną do serwowania posiłków i 435 zestawów napojów (woda mineralna niegazowana-1litr, herbata-0,5 litra, kawa-0,5 litra) dostępne w sposób ciągły w godzinach szkolenia wraz z pojemnikami lub zastawą przeznaczoną do serwowania napojów.
  w Nysie dla 30 osób w okresie 27.04-26.06.2015- 870 zestawów obiadowych na ciepło wraz z pojemnikami lub z zastawą przeznaczoną do serwowania posiłków i 870 zestawów napojów (woda mineralna niegazowana-1litr, herbata-0,5 litra, kawa-0,5 litra) dostępne w sposób ciągły w godzinach szkolenia wraz z pojemnikami lub zastawą przeznaczoną do serwowania napojów. w godzinach szkolenia wraz z pojemnikami lub zastawą przeznaczoną do serwowania napojów.
 

Szczegółowe zasady wyboru oferty:

  1. Kryterium wyboru będzie:
        - cena
  2. Szczegółowe terminy szkoleń mogą ulec zmianie o czym wybrany Oferent zostanie poinformowany najpóźniej na 5 dni przed planowanym terminem szkolenia.

 

Termin i sposób dostarczenia ofert
Oferty należy przesłać do 20.04.2015r za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 50plus@via.org.pl lub faksem na numer 022 635 55 76

  Dodano dnia 2015-04-01
   
 

ZAPYTANIE OFERTOWE na wynajem sal CPV 70.22.00.00-9

 

Fundacja Na Rzecz Integracji Zawodowej, Społecznej Oraz Rozwoju Przedsiębiorczości VIA oraz Fundacja na rzecz poprawy jakości życia OD-NOWA w związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Z niepełnosprawnością na rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Podziałania 6.1.1, składa zapytanie ofertowe na wynajem sal wykładowych z dostępem do Internetu, dostosowane do osób niepełnosprawnych, wyposażone w min 15 stanowisk komputerowych, sprzęt audiowizualny, o powierzchni min 40 mkw w wymiarze 8 godzin dziennie na warsztaty szkoleniowe i zawodowe dla:
•   1 grupy (15 osobowej) w Prudniku- 230 godzin najmu w okresie 4.05-30.06.2015
•   1 grupy (15 osobowej) w Głubczycach- 230 godzin najmu w okresie 4.05-30.06.2015
•   2 grup (15 osobowych) w Nysie- 230 godzin najmu w okresie 27.04-26.06.2015

 

Szczegółowe zasady wyboru oferty:

  1. Kryterium wyboru będzie:
        - cena
  2. Szczegółowe terminy wynajmu mogą ulec zmianie o czym wybrany Oferent zostanie poinformowany najpóźniej na 5 dni przed planowanym terminem szkolenia.

 

Termin i sposób dostarczenia ofert
Oferty należy przesłać do 20.04.2015r za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 50plus@via.org.pl lub faksem na numer 022 635 55 76

  Dodano dnia 2015-04-01
   
  ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zatrudnienia Wykładowcy/Trenera Warsztatów Aktywnego poszukiwania pracy w projekcie „Z niepełnosprawnością na rynku pracy” (kod CPV-805000009)

 

Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA (Lider) oraz Fundacja na rzecz poprawy jakości życia „Od-Nowa” – (Partner) w związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Z niepełnosprawnością na rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Poddziałania 6.1.1, w powiecie nyskim, prudnickim i głubczyckim w kwietniu składa zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia wykładowcy/ trenera Warsztatów aktywnego poszukiwania pracy.

Wstępny zakres tematów doradztwa zawodowego: diagnoza potrzeb i analiza predyspozycji zawodowych, ocena zawodowa IPD, pomoc w wyborze zawodu (10 godzin na uczestnika)

Wstępny zakres szkolenia: podstawy prawa pracy, dokumenty aplikacyjne, rozmowa kwalifikacyjna, metody i techniki poszukiwania pracy, autoprezentacja (4 grupy 15 osobowe, 40 godzin zajęć na grupę)

  Kryteria obligatoryjne:
  - wykształcenie kierunkowe,
  - minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć
  - merytoryczna oraz praktyczna wiedza w wykładanym zakresie,
  - wiedza z zakresu rynku pracy
  - komunikatywność.
  Kryteria pożądane:
  - wysokie umiejętności interpersonalne;
  - dobra organizacja pracy własnej;
  - zaangażowanie i profesjonalizm w działaniu.
 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV, informacji o zrealizowanych projektach) na adres e-mail 50plus@via.org.pl wraz z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w terminie do 26.03.2015 r.

Prosimy o nadsyłanie aplikacji spełniających wyłącznie kryteria obligatoryjne zamieszczone w ogłoszeniu.
Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.
Otrzymanych dokumentów nie zwracamy.

  Dodano dnia 2015-03-11
   
 

ZAPYTANIE OFERTOWE na lokal na doradztwo zawodowe CPV 70.22.00.00-9

 

Fundacja Na Rzecz Integracji Zawodowej, Społecznej Oraz Rozwoju Przedsiębiorczości VIA oraz Fundacja na rzecz poprawy jakości życia OD-NOWA w związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Z niepełnosprawnością na rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Podziałania 6.1.1, składa zapytanie ofertowe na wynajem lokalu na doradztwo zawodowe w powiecie głubczyckim, prudnickim, nyskim lub brzeskim o powierzchni min 10-15 mkw z dostępem do Internetu, dostosowane do osób niepełnosprawnych dla 4 grup szkoleniowych (15 osobowych) w wymiarze 150 godzin na grupę w okresie od 7.04.2015 do 30.04.2015r.

 

Szczegółowe zasady wyboru oferty:

  1. Kryterium wyboru będzie:
        - cena
  2. Szczegółowe terminy wynajmu mogą ulec zmianie o czym wybrany Oferent zostanie poinformowany najpóźniej na 5 dni przed planowanym terminem szkolenia.

 

Termin i sposób dostarczenia ofert
Oferty należy przesłać do 25.03.2015r za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 50plus@via.org.pl lub faksem na numer 022 635 55 76

  Dodano dnia 2015-03-10
   
 
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
 
Strona Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI