Projekt „Zarządzaj projektami z certyfikatem IPMA”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet: XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności
Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe
Poddziałanie: XI.3.1 Kształcenie zawodowe
 
Aktualności O projekcie Rekrutacja Szkolenia Kontakt
 
 
Program szkolenia:
1. Cele projektu/interesariusze - 16 godz.
2. Cykl życia projektu - model fazowy - 16 godz.
3. Diagram sieciowy; Harmonogram; Zasoby i koszty - 16 godz.
4. Zarządzanie zespołem, Konflikt, Komunikacja - 16 godz.
5. EV; Wartość wypracowana; Zarządzanie ryzykiem, jakością - 16 godz.
6. Warsztat PM; Przegląd metodyk zarządzania, Egzamin próbny - 16 godz.
7. Powtórka kluczowych elementów przed egzaminem IPMA D; Narzędzia dla fazy Inicjacji, Planowania, Realizacji, Zakończenia - 24 godz.
 
Harmonogramy szkoleń (pliki do pobrania w formacie Adobe Acrobat - PDF)
grupa I grupa II grupa III grupa IV grupa V
grupa VI grupa VII grupa VIII grupa IX grupa X
grupa XI grupa XII grupa XIII