Projekt „Zarządzaj projektami z certyfikatem IPMA”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet: XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności
Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe
Poddziałanie: XI.3.1 Kształcenie zawodowe
 
Aktualności O projekcie Rekrutacja Szkolenia Kontakt


Rekrutacja do udziału w projekcie - w terminie od 1.02. do 31.07.2017 roku - będzie miała charakter otwarty
i prowadzony zewnętrzną metodą rekrutacji przez Specjalistę ds. obsługi projektu.
Etapy rekrutacji:
1. sprawdzenie formalnych kryteriów udziału
2. wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz testu kwalifikacyjnego
  Aby zgłosić uczestnictwo w projekcie należy zapoznać się z regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie, wypełnić formularz zgłoszeniowy, test kwalifikacyjny oraz formularz uczestnika projektu. Dokumenty należy wydrukować (są dostępne poniżej), wypełnić, podpisać i odesłać:
  pocztą na adres: ul. Długa 44/50 lok 205, 00-241 Warszawa, Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA
  w formie skanu na adres e-mail: ipma.via@gmail.com
  faksem pod nr 22 635-55-76
Przesłane dokumenty kwalifikacyjne zostaną przeanalizowane przez Komisję Rekrutacyjną, która zweryfikuje poprawność nadesłanych zgłoszeń pod kątem kryteriów udziału w projekcie.
Dokumenty do pobrania (pliki w formacie worda-DOC lub Adobe Acrobat-PDF):
- Formularz zgłoszeniowy
- Test kwalifikacyjny
- Oświadczenie Uczestnika Projektu
- Regulamin Rekrutacji i Udziału w Projekcie
3. Podpisanie umowy cywilnoprawnej pomiędzy Uczestnikiem Projektu a Organizatorem.
Umowy zostaną przekazane uczestnikom, którzy zakwalifikowali się do udziału w projekcie w formie elektronicznej. Podpisanie umowy oraz przesłanie jej razem z wymaganymi załącznikami w wymaganym terminie na adres biura projektu będzie warunkiem koniecznym rozpoczęcia udziału w projekcie.