Projekt „Zarządzaj projektami z certyfikatem IPMA”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet: XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności
Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe
Poddziałanie: XI.3.1 Kształcenie zawodowe
 
Aktualności O projekcie Rekrutacja Szkolenia Kontakt

Projekt realizowany jest w okresie 01.01.2017 r. - 31.05.2018 r.

Grupą docelową Projektu jest 156 osób (90 kobiet i 66 mężczyzn) powyżej 18 roku życia, które w momencie złożenia dokumentów rekrutacyjnych spełniają następujące warunki:

wiek: 18-64 lata
zamieszkanie (wg Kodeksu Cywilnego) w województwie łódzkim,
wykształcenie co najmniej średnie
zgłaszające z własnej inicjatywy chęć nabycia/podniesienia kwalifikacji zawodowych z zakresu zarządzania projektami i potwierdzenia ich certyfikatem IPMA-D

Warunkiem udziału w projekcie będzie osiągniecie pozytywnego wyniku testu kwalifikacyjnego (obszar wiedzy podstawowej z zakresu zarządzania projektami).

Udział w projekcie będą̨ mogły wziąć zarówno osoby pracujące (zatrudnione lub aspirujące do pracy na stanowiskach
w zespołach projektowych, bez względu na branże czy miejsce zatrudnienia), jak i pozostające bez zatrudnienia (zamierzające podjąć pracę w branżach/podmiotach funkcjonujących w oparciu o metodę projektową).

Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby niepełnosprawne.

Celem głównym jest wzrost kwalifikacji zawodowych w zakresie zarządzania projektami potwierdzony zewnętrznym i międzynarodowym certyfikatem

Cele szczegółowe:
wzrost wiedzy w zakresie zarządzania projektami u 135 Uczestników Projektu;
wzrost praktycznych umiejętności zarządzania projektami u 135 Uczestników Projektu;
wzrost powszechności wykorzystania metod i narzędzi planowania, nadzorowania, dokumentowania, konsultowania i sterowania projektem u 135 Uczestników Projektu;
certyfikacja IPMA-D 135 Uczestników Projektu.

W ramach projektu przeprowadzonych zostanie 13 szkoleń z zakresu zarządzania projektami, każde w wymiarze 120 godzin (osiem, dwudniowych zjazdów. Zajęcia zostaną zakończone egzaminem zewnętrznym, przeprowadzanym przez IPMA Polska, uprawniającym do otrzymania certyfikatu IPMA – poziom D.
Szkolenia przeprowadzone przez Akredytowanych Trenerów IPMA Polska (ATI).