Projekt „W Młodych zawodowy POWER”
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Aktualności O projekcie Rekrutacja Szkolenia i staże Kontakt


Rekrutacja do udziału w projekcie zostanie przeprowadzona w okresie październik - listopad 2017 r. przez Specjalistę ds. Rekrutacji.
 
Etapy rekrutacji:
 
1. Wypełnienie i przesłanie dokumentów zgłoszeniowych: formularza zgłoszeniowego, regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, oświadczenia o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych oraz umowy o uczestnictwo w projekcie.
2. Weryfikacja zgłoszeń pod względem spełnienia obowiązkowych kryteriów rekrutacyjnych oraz pierwszeństwa.
3. Wyłonienie ostatecznej grupy Uczestników.
 
Dokumenty do pobrania:
 
- FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DOC (Microsoft Word)
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PDF (Czytnik PDF)
- REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE - DOC (Word)
- OŚWIADCZENIE O PRZETWARZANIU I OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH - DOC (Word)
- UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE - DOC (Word)