Projekt "Azymut Praca"
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet 10. Otwarty Rynek Pracy
Działanie 10.02. Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób po 29 roku życia
Poddziałanie 10.02.01. Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia
 
Aktualności O projekcie Rekrutacja Szkolenia i staże Kontakt
Szkolenia zawodowe w ramach projektu:
OCIEPLANIE ŚCIAN METODĄ LEKKĄ MOKRĄ
BHP i PPOŻ, materiałoznawstwo, obsługa maszyn oraz narzędzi wykorzystywanych w pracach ogólnobudowlanych, organizacja stanowiska pracy, odbijanie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach, nakładanie/uzupełniania tynków zewnętrznych zwykłych o podłożach z betonów żwirowych i bloczków, przecieranie istniejących tynków zewnętrznych na ścianach i balkonach, przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką – mokrą, ocieplanie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką – mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących.
Dodatkowo 40 godzinny kurs języka niemieckiego, co zwiększy możliwości zatrudnieniowe po zakończonym szkoleniu zawodowym.
MONTER APARATURY GRZEWCZEJ I SANITARNEJ
BHP i PPOŻ, technologia i zasady montażu armatury, materiałoznawstwo.
SPECJALISTA ODNOWY BIOLOGICZNEJ
anatomia i fizjologia, techniki masażu klasycznego, masaż: czekoladowy, gorącymi olejkami, misą tybetańską, miotełkami bambusowymi, w łóżku nefrytowym, masaż twarzy, stóp i dłoni

Szkolenia zawodowe zakończone zostaną egzaminem zewnętrznym mającym na celu weryfikację kwalifikacji zawodowych nabytych podczas szkolenia zawodowego. Uczestnik otrzyma certyfikat.

Staże zawodowe na stanowisku powiązanym z ukończonym szkoleniem zawodowym - 3 miesiące (praca w dni robocze
po 8 godz. dziennie lub 7 godz. w przypadku osoby niepełnosprawnej)