Projekt "Azymut Praca"
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet 10. Otwarty Rynek Pracy
Działanie 10.02. Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób po 29 roku życia
Poddziałanie 10.02.01. Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia
 
Aktualności O projekcie Rekrutacja Szkolenia i staże Kontakt


Rekrutacja do projektu jest dwukrotna, czyli w terminie marzec-kwiecień 2016 r. oraz maj-czerwiec 2016 r.

Proces rekrutacyjny przebiega następująco:
 
1. Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego - plik do pobrania DOC
lub PDF
2. Weryfikacja warunków formalnych
3. Rozmowa rekrutacyjna (termin do uzgodnienia) - określenie przyczyn przystąpienia do projektu, zaproponowanie właściwego szkolenia
4. Ostateczny wybór uczestników projektu
 
Przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego do projektu należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Azymut Praca” - dokument Word-DOC można pobrać TUTAJ