Projekt "Azymut Praca"
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet 10. Otwarty Rynek Pracy
Działanie 10.02. Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób po 29 roku życia
Poddziałanie 10.02.01. Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia
 
Aktualności O projekcie Rekrutacja Szkolenia i staże Kontakt
 
   
 
Biuro projektu:


ul. Sienkiewicza 57/12 p.3
(przycisk domofonu - Szkoła Językowa MKEJ) KielceOsoba kontaktowa:

Michał Paczyński
tel. 792 439 878
e-mail: paczynskimichal87@gmail.com

Ewa Gągol
tel. 22 635 55 76
tel. 797 355 420
e-mail: via.warszawa@gmail.com