Projekt „Azymut Praca”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa: 10. Regionalny rynek pracy
Działania: 10.02 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia - projekty konkursowe
 
Aktualności O projekcie Rekrutacja Szkolenia i staże Harmonogramy Kontakt
 
Uczestnicy Projektu, którzy ukończą wybrane szkolenie zawodowe zgodne z IPD otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz certyfikat potwierdzający nabyte kwalifikacje.

Staż zawodowy – 3 miesiące, na stanowisku powiązanym z ukończonym szkoleniem zawodowym, w wybranych przedsiębiorstwach.
 
Dokumenty dotyczące stażu do pobrania niżej:
Umowa o zorganizowanie stażu DOC (Microsoft Word)
Umowa o zorganizowanie stażu PDF (Adobe PDF)
 
Harmonogram staży
L.p. Firma Miejsce stażu Stanowisko Ilość osób
1. Elżbieta Ruść Przedsiębiorstwo Budowlano – Instalacyjne, ul. Łukowa 9, 14-105 Łukta ul. Łukowa 9, 14-105 Łukta operator koparko-ładowarki 1
2. Firma Jakimowicz Bożena Restauracja KRESOWA, ul.Henryka Sienkiewicza 10A/1 14-100 Ostróda Restauracja KRESOWA, ul.Henryka Sienkiewicza 10A/1 14-100 Ostróda kucharz 4
3. Fundacja Tarcza, ul. Orłowicza 8/90 Olsztyn Stanisława Lemierska, Roboty koło Pasłeka opiekun 1
4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu z siedzibą przy ul. Browarnej 85, 82-300 Elbląg GOPS w Elblągu, ul. Browarna 85 82-300 Elbląg opiekun 5
5. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Olsztyńska 2, 14-100 Ostróda MOPS w Ostródzie, ul. Olsztyńska 2, 14-300 Ostróda pracownik biurowy 1
6. Niepublicznym Żłobku i Przedszkolu Piekarczyk, ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 1, 82-300 Elbląg ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 1, 82-300 Elbląg opiekun 1
7. Polski Komitet Pomocy Społecznej. Zarząd Rejonowy w Ostródzie, ul. Sienkiewicza 15, 14-100 Ostróda Środowiskowy Dom Samopomocy, Wygoda 10, 14-120 Dąbrówno kucharz 1
8. Projekt PB Andrzej Karolak, ul.Komeńskiego 22-1 82-300 Elbląg ul. Dąbrowskiego 29/3 82-300 Elblag opiekun 1
9. Projekt PB Andrzej Karolak, ul.Komeńskiego 22-1 82-300 Elbląg ul. Malborska 88/67 82-300 Elblag opiekun 1
10. Przedsiębiorstwo Handlowe „JAGA” Ewa Kurs, ul. Grobla Św. Jerzego 6, 82-300 Elbląg Pierogarnia, Elbląg ul. Szarych Szeregów 2G kucharz 1
11. Przedsiębiorstwo Handlowe „JAGA” Ewa Kurs, ul. Grobla Św. Jerzego 6, 82-300 Elbląg ul. Grobla Św. Jerzego 6, 82-300 Elbląg kucharz 1
12. SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY „AGA” ANNA CZERYBA z siedzibą w Babiak 24, 11-100 Lidzbark Warmiński Babiak 24, 11-100 Lidzbark Warmiński sprzedawca 1
13. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Morągu, plac Jana Pawła II 1, 14-300 Morąg Środowiskowy Dom Samopomocy w Morągu, ul. Szkolna 12, 14-300 Morąg opiekun 1
14. Warsztaty Terapii Zajęciowej, ul. Saperów 15f, 82-300 Elbląg WTZ, UL. Saperów 14F, Elbląg opiekun 2