Projekt „Azymut Praca”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa: 10. Regionalny rynek pracy
Działania: 10.02 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia - projekty konkursowe
 
Aktualności O projekcie Rekrutacja Szkolenia i staże Harmonogramy Kontakt
 
Harmonogram Indywidualny Plan Działania
(dokument PDF-Adobe Acrobat)

IPD Anna Baska

Poradnictwo zawodowe

Pośrednictwo pracy

Harmonogramy szkoleń zawodowych w ramach projektu „Azymut Praca”
(do pobrania dokumenty PDF-Adobe Acrobat)

Kucharz Małej Gastronomii - Elbląg

Kucharz Małej Gastronomii gr II - Elbląg

Kucharz Małej Gastronomii gr III- Elbląg

Kucharz Małej Gastronomii gr IV- Elbląg

Kucharz Małej Gastronomii - Ostróda

Kucharz Małej Gastronomii gr II - Ostróda

Kucharz Małej Gastronomii - Morąg

Opiekun/ka osób starszych - Elbląg

Opiekun/ka osób zależnych - Elbląg

Pracownik gospodarczy - Elbląg

Sprzedawca - Olsztyn

Sprzedawca - Elbląg

Pracownik biurowy z elementami księgowości - Olsztyn

Pracownik biurowy - Pieniężno

Magazynier z obsługą wózka widłowego - Elbląg

Operator koparko-ładowarki - Olsztyn